“Cận cảnh” quy trình sản xuất vitamin Zeambi từ Anh Quốc

“Cận cảnh” quy trình sản xuất vitamin Zeambi từ Anh Quốc

Vitamin Zeambi tự hào được sản xuất tại một trong những nhà máy Dược phẩm lâu đời với 125 năm lịch sử phát triển, có danh tiếng tại Anh Quốc - Nhà máy Vitrition. Anh Quốc là một quốc gia rất khắt khe về an toàn dược mĩ phẩm, với những tiêu chuẩn ít nơi đáp ứng được. Nhà máy Vitrition đạt tiêu chuẩn …