Mẹ yên tâm về mức độ an toàn của vitamin tổng hợp Zeambi

Mẹ yên tâm về mức độ an toàn của vitamin tổng hợp Zeambi

Để đánh giá về độ an toàn của vitamin tổng hợp Zeambi cần dựa trên các tiêu chí như quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và chứng nhận, kiểm nghiệm. Thăm quan quy trình sản xuất vitamin Zeambi Vitamin Zeambi đạt tiêu chuẩn sản xuất và kho vận BRC cấp độ AA AN TOÀN TỪ QUY TRÌNH …